MILJØ

Hos Hotri arbejdes der aktivt for at forbedre miljøet og virksomhedens miljøpåvirkninger.
Hvert år beregnes hvordan og hvor meget Hotri påvirker miljøet med vores aktiviteter. På denne måde kan vi følge den konkrete udvikling i CO2 udledning år for år.

Det er en stor del af vores miljøpolitik, at vi vil forbedre vores miljøpåvirkninger, hvor det er muligt, og derfor arbejder vi hele tiden på nye tiltag på miljøområdet. De nyeste tiltag inkluderer affaldssortering, grøn el og en stor indsats for at blive certificeret efter den ambitiøse EMAS forordning samt ISO14001.

De to certifikater vidner om et seriøst og intensivt arbejde med at tage mest muligt hensyn til omverdenen ikke kun fra ledelsens side, men i alle medarbejderes hverdag på kontoret. Vi er derfor stolte af her at kunne præsentere vores certifikater til vores kunder.

ISO 14001 certifikat             EMAS certifikat

Gennem miljøpolitikken som danner grundlag for alt miljøarbejde i Hotri har vi forpligtet os til at:

    Forebygge evt. forurening forårsaget af virksomheden.
  Sikre at virksomhedens drift, leverancer samt serviceydelser sker med størst mulig hensynstagen til
     virksomhedens omgivelser/miljø.
 
  Bidrage til en bæredygtig udvikling ved at mindske spild og energiforbrug og løbende forbedre
     miljøforholdene overalt i virksomheden.

  Efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores leverandører.
  Opstille konkrete mål for virksomhedens miljøaktiviteter og dokumentere, at vi opnår dem.
  Overholde den til enhver tid gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser omkring det eksterne miljø.

 

Hjemmeside med god samvittighed

Brugen af Internettet og IT udleder i dag store mængder CO2 grundet strømforbruget. 
Der bruges strøm til serverne bag hjemmesider, men især også hos brugerne (computere,
skærme, modem m.m.). “CO2 neutralt website” er et nyt dansk initiativ, med det formål
frivilligt at fjerne denne internet-relaterede CO2-udledning.

Som et led i vores miljøpolitik deltager Hotri Storkøkken A/S i dette initiativ og har derved neutraliseret
CO2-udledningen fra brugen af vores hjemmeside. Resultatet er grøn, klimavenlig surfing for alle
vores besøgende.

 

CO2 certifikat 2013