Et miljørigtigt valg – EMAS- og ISO 14001-certificeret

Du kan altid få rådgivning og vejledning omkring miljørigtige løsninger til dit storkøkken. Det kan f.eks. være vand- og energibesparende løsninger, der ikke kun skåner miljøet, men også økonomien.

Hotri er certificeret efter EMAS-forordningen og ISO 14001. Det betyder, at du får en samarbejdspartner, der aktivt arbejder for at tage hensyn til vores omverden.

Det sker bl.a. gennem vores miljøpolitik, der forpligter os til at:

✓ Sikre, at virksomhedens drift, leverancer samt serviceydelser sker med størst
mulig hensynstagen til
virksomhedens omgivelser/miljø.
✓ Bidrage til en bæredygtig udvikling ved at mindske spild og energiforbrug samt
løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden.
✓ Efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores leverandører.
✓ Opstille konkrete mål for virksomhedens miljøaktiviteter og dokumentere, at vi
opnår dem.
✓ Overholde den gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser omkring det
eksterne miljø.
✓ Forebygge evt. forurening forårsaget af virksomheden.

Du kan læse Hotri Storkøkkens miljøredegørelse her