Beskrivelse

Effektiv grovopvasker fra Winterhalter. Maksimal vaskeeffekt for et perfekt resultat. Kurve per time normalt program / kort program: 40 / 64

Features:

• Iblødsætningssystem TurboZyme
Med det nye TurboZyme-system fugtes vaskegodset med det innovative middel “skorpeknuser”, inden selve vaskeprogrammet starter.
– Nedsætter tiden for manuelt forskyl.
– Perfekt vaskeresultat.

• Højeffektivt skyllesystem med VarioPower
Sikrer med sit optimale vandflow perfekt trykfordeling i maskinens indre vask af alle flader. Med VarioPower kan du trinløst tilpasse vasketrykket – helt efter dit eget behov.
– Perfekt vaskeresultat.
– Maksimal hygiejne.
– Individuel, fleksibel justering.

• Nedklappelig dør
Ved den nye UF-serie kan døren nemt slås fra og klappes ned. På den måde kan man let få adgang til maskinens indre.

• Opklappelig kurv
Den massive kurv af rustfrit stål kan let klappes op i forbindelse med rengøring af maskine.

• Berøringsskærm + hurtigstarttast
Selvforklarende, sprogneutral betjening.
– Kun én betjeningsknap, med farvekoder og visning af resttid.
– Fejldisplay sikrer hurtig afhjælpning af fejl.
– Adgang til drifts- og hygiejnedagbog.

• Kurvevognsløsning
Med UF-seriens nye kurvevogn kan det beskidte vaskegods let indsamles og køres hen til maskinen.
– Let, ergonomisk korrekt isætning og udtagning af vaskegodset.
– Lille arbejdsbelastning for personalet.
– Optimale arbejdsprocesser.

• Varmegenvinding Energy
Energy-funktionen udnytter den fugtigvarme vanddamp til at opvarme det kolde indløbsvand. Den afkølede, tørre luft førestilbage til maskinen.
– Nedsættelse af driftsudgifterne.
– Forbedring af klimaet i køkkenet.
– Forbedret tørring af vaskegodset.

• Standby-tilstand
Under vaskepauser sænkes kedeltemperaturen så meget, at maskinen kan opvarme skyllevandet under den følgende vask tilden planlagte temperatur uden ventetid.
– Reducering af energiomkostningerne
– Permanent driftsklar