Hotri Storkøkken leverer energivenligt køkkenudstyr til Odense Kommunes nye MåltidsAkademiet-initiativ.

Køkkenudstyr

Hotri Storkøkken som i flere år har leveret storkøkkenudstyr til mange kommuner, leverede køkkenudstyr til Odense Kommunes nye måltid og ernæringsindsats.

Odense Kommune har i samarbejde med Public Intelligence udviklet Måltidsakamediet. Formålet med initiativet går blandt andet ud på at give alle kommunens medarbejder som i hverdagen arbejder  tæt på de ældre og handicappede borgere, et kompetenceløft som gør dem i stand til at arbejde med mad, måltider og ernæring som en del af rehabiliteringen.

Køkkenets vigtige rolle i hverdagsrehabiliteringen

MåltidsAkademiets køkken bliver udstyret med ovne og andre køkkenudstyr fra Hotri Storkøkken, hvor medarbejder får praktiske træning i at tilberede og anrette hyggelige måltider til ældre og handicappede borger.

køkkenudstyr

Med de nye køkkenudstyr, får kursisterne 6 undervisningsborde, 3 mobile arbejdsstationer og et energivenligt opvaskeanlæg med kondensering, der opvarmer indgående. Dette giver kursisterne fleksible og ergonomiske arbejdspladser med godt arbejdslys.

MåltidsAkademiet