BORGEREN I FOKUS OG HENSYN TIL PERSONALET

Hotri leverer funktionelle, ergonomiske, rengøringsvenlige og energibesparende køkkenløsninger til hospitaler og plejehjem.

Hotri har projekteret og indrettet nogle af landets største hospitals- og centralkøkkener så titusindvis af borgere kan bespises hver dag på afdelingerne og i eget hjem.

Personalets behov
Med 30 års projekterfaring og førende danske og udenlandske producenter i ryggen, er Hotris konsulenter godt rustet til at sammenfatte teknologi, ergonomi og personalets ønsker i et arbejdsflow, hvor der tages hensyn til tunge løft og ensidige bevægelser.

Ergonomi og flow-strategi
En gennemtænkt flow-strategi og tekniske løsninger med fokus på ergonomi og antallet af håndteringer vil kunne mindske ensidige arbejdsgange og Hotri tilbyder specialkompetence inden for dette felt.

Fødevaresikkerhed
For at opnå højeste mål af hygiejne, må arbejdet tilrettelægges, så maden håndteres med færrest mulige arbejdsgange. Hotri tilbyder følgende teknologier, der øger fødevaresikkerheden:

  •      Cook & Serve: Tilberedning og opvarmning direkte i madtransportvognen.
  •      Sous-Vide: Opvarmning/pasteurisering og nedkøling i samme proces uden omladning.
  •      Udportionerings-pumpe direkte fra gryde til hot-fill poser uden manuel op-øsning.
  •      Cook & Chill: Tilberedning og nedkøling med blæstkøl eller binær-is.


Appetitlig servering, tak
Udportioneringssystemer har siden 70’erne været Hotris hjertesag. Den varme mad skal forblive varm, og den kolde kold. Ældre hjemmeboende samt patienter, for hvem maden er vigtig, fortjener en ret, der fremstår appetitlig, med den rette temperatur og med et højt næringsindhold.

HOTRI har udformet adskillige serveringssystemer inden for sygehus- og plejehjems-sektoren. Vi deler gerne ud af vore erfaringer.

Projekt- og miljøledelse
I et moderne storkøkken går kvalitet, hygiejne og flow hånd-i-hånd med et reduceret energiforbrug. Hotri er i 2010 blevet EMAS II samt ISO 14001 miljøcertificeret, og miljøbevidsthed er fast ingrediens, når Hotris konsulenter rådgiver om storkøkkenudstyr.

Hotri tilbyder den samlede, koordinerende projektledelse. Det betyder, at vi tager os af alt fra første skitse til sidste finish og styrer hele projektet inklusiv leverandører og håndværkere, så budget og tidsplaner holder.